tar0t esquizoan4lise

Proxecto de Artes Escénicas e Visuais no que aprofundamos na teoría do Esquizoanálise (Deleuze-Guattari) vertido no mundo imaxinario do tar0t como espazo de análise e produción desexante. Como na viaxe do tar0t diferenciamos dúas fases através dos arcanos: a propiocepción nun espazo “videovixiado” e unha fase ampliada por telepresencia con sensores.