TALLER DE VÍDEO POESÍA CONDUCIDO POR BELÉN MONTERO. A CORUÑA

DÍA 8 ABRIL. TEATRO COLÓN: 15h -19h

GAL
Procesos #VP
O laboratorio de vídeo poesía preséntase como un xeito de achegamento ao formato e á exploración multimedia. A partir de exemplos de autoras que traballan neste eido, xogaremos cos nosos propios conceptos de xénero, tecnoloxía e fala. Utilizaremos os nosos dispositivos móbiles e as nosas apps como ferramentas técnicas para darlle soporte ás nosas ideas e contidos, experimentaremos nos procesos e compartiremos a experiencia co público.

GAL
El laboratorio de vídeo poesía se presenta como una forma de abordar el formato y la exploración multimedia. A partir de ejemplos de autores que trabajan en este campo, jugaremos con nuestros propios conceptos de género, tecnología y discurso. Utilizaremos nuestros dispositivos móviles y nuestras apps como herramientas técnicas para comunicar nuestras ideas y contenidos, experimentaremos en este proceso y compartiremos la experiencia con el público.

Inscribirse ao obradoiro: https://bit.ly/2SYno0o

Comentarios

Comments are closed.