tar0t esquizoan4lise

Laboratório herméTICo de performance

autor > konic
tar0t esquizoan4lise

O proxecto que presentamos chámase ”tar0t esquizoan4lise – Laboratorio herméTICo de performance”; mais podería ter moitos outros títulos. E isto é así porque inclúe ou integra multitude de perspectivas ou liñas que atravesan a investigación, por atoparse, seguramente, nun territorio común, compartido por diferentes disciplinas, na interdisciplinariedade e transversalidade de intereses. Así, podería terse chamado: cámara branca de revelados, clínica esquizoanalítica, aula de Filosofía-Teatro, stream-lab, máquina de produción desexante, programática para corpo(s) sen órganos… EsquizoanAlise tar0t é un módulo de investigación performática para universidades, centros de arte, estudantes, bailarín@s, actores a medio camiño entre o institucional e o espectáculo.

tar0t esquizoan4lise é unha cámara branca de revelados que muta os arquetipos do inconsciente en pautas de acción e mecanismos interactivos. É un espazo escénico pechado (entre Hermético e Hermenéutico) que conecta co público a través de cámaras en retransmisión streaming. É unha investigación ao mesmo tempo que un resultado. É unha viaxe irreversíbel dende a Inocencia do Tolo (1ª carta) até o Todo do Mundo (último arcano). É unha máquina de produción desexante, unha programática para corpos sen órganos, contraefectúa a mirada do público sobre o actor, é unha clínica da razón inconsciente e seu plan de consistencia correspondente.

máis información.

Comentarios

Comments are closed.